Chủ đầu tư: LeNam
Địa chỉ: Số 2 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 7.5×3.5m

345