Biệt thự LeNam

Chủ đầu tư: LeNam
Địa chỉ: Nha Trang – Khánh Hoà